Taakverdeling

Imkersvereniging Waterland is een kleine, maar actieve afdeling van de NBV in Amsterdam-Noord. Wij hebben als vereniging verschillende werken onder handen. Wil je ook actief zijn, neem dan contact op met het secretariaat.

Bijenpark Waterland

Clubhuis

Parkbeheer en tuinwerk

Biotoopverbetering in de omgeving

Gezamenlijke bijengezondheidsbevordering

Cursussen

Basiscursus

Projecten voor gevorderden

Koninginnenteelt 

Dependances 

Plaatsing volken op de standplaats van een ervaren imker

Vereniging

voorzitter

secretaris

penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Imkersvereniging Waterland
Secretaris
F.A. Furstner
Stichtstraat 29
1079 RB Amsterdam
06 4104 1212

Bijenpark Waterland
terrein Tuinpark Wijkergouw
entree Zuiderzeepark t/o 54
nabij 1024 MG Amsterdam-Noord

Lokalen Schooltuincomplex
J.H. van Heekpad 3
1024 BD Amsterdam-Noord
fafurstner@xs4all.nl