Kosten en baten

Schenkingen en stortingen

Via ING bankrekening nummer NL 72 INGB 000 505 1842, ten name van Imkersvereniging Waterland, t.a.v. de Penningmeester, Postjeskade 47/1 1058DG  Amsterdam.

Bijdrage aan de afdeling 

De contributie aan de IVW bedraagt 25 € per persoon, deze wordt geind samen met de 60 € contributie aan de NBV. Voor aanmelden kies Amsterdam-Noord: Waterland. Naast de contributie vraagt de IVW voor het plaatsen van (bevolkte of lege) bijenkasten en opslag op het Bijenpark Waterland 5 € per kastruimte. Voor plaatsing op de dependances bepaalt de verantwoordelijke imker de contributie.

Lidmaatschap NBV/IVW

Ieder lid van een plaatselijke afdeling is gewoonlijk ook lid van de NBV. Naast de diensten van de NBV (onder meer het blad Bijenhouden), bestaan de diensten van NBV afdeling Amsterdam-Noord (Imkersvereniging Waterland (IVW) uit:

  • het bijwonen van de afdelingsvergaderingen (2 maal per jaar)
  • mogelijkheid tot deelname aan activiteiten van de afdeling, als open dagen, tuinwerkdagen, overlarfdagen, reizen naar drachtgebieden, etc.
  • het volgen van cursussen
  • ondersteuning door ervaren imkers op het bijenpark en de dependances
  • mogelijkheid tot plaatsing van volken op Bijenpark Waterland 
  • gebruik van honingslinger en wassmelter in het Clubhuis op het Bijenpark 

Basiscursus Bijenhouden

Bij beschikbaarheid van leraren Bijenteelt worden orientatie- en beginnerscursussen gegeven. De cursus in seizoen 2014 is volgeboekt. Deze bestaat uit een theorie-gedeelte en een praktijkopleiding, die ook in aparte modules te volgens zijn. De volledige cursus bestaat uit 4 tot 7 bijeenkomsten in de lokalen van de schooltuinen op het J.H. van Heekpad 3 en 10 tot 20 bijeenkomsten op Bijenpark Waterland (bereikbaar via Tuinpark Wijkergouw).

Contactgegevens

Imkersvereniging Waterland
Secretaris
F.A. Furstner
Stichtstraat 29
1079 RB Amsterdam
06 4104 1212

Bijenpark Waterland
terrein Tuinpark Wijkergouw
entree Zuiderzeepark t/o 54
nabij 1024 MG Amsterdam-Noord

Lokalen Schooltuincomplex
J.H. van Heekpad 3
1024 BD Amsterdam-Noord
fafurstner@xs4all.nl